Czy ma sens przeprowadzać analizę rynku?

Jeśli jesteśmy małym czy średnim przedsiębiorcą, wówczas zamówienia (szczegóły pod adresem) publiczne, jak wynika z badań PARP są dla nas a także dla gospodarki ważne. Co może nam zaoferować rynek publiczny? Zdaniem wielu przedsiębiorstw z MSP pojawienie się na rynku zamówień publicznych podnosi status przedsiębiorstwa, jak i daje pożytek pod postacią korzystniejszego wizerunku.

Małe a także średnie przedsiębiorstwa pojawiając się na rynku zamówień publicznych mają nadzieję na kontrakt, który zagwarantuje im byt. Wiedzą bowiem, iż rynek ten daje gwarancję dostania zapłaty za wykonane zlecenie, co w czasach kryzysu i zamykania się MSP jest niezwykle istotne. Patrząc na same plusy, ktoś pomyśli, że jest on idealny. Nie do końca. Analiza rynku zamówień publicznych (dodatkowe informacje na tej stronie) pokazuje, iż poza plusami posiada on też wady, do jakich zaliczają się m. in.:

• biurokracja

• przewaga ceny nad jakością zrobionej usługi.

Właściciele najmniejszych przedsiębiorstw sądzą, że rynek zamówień publicznych jest dla nich niedostępny, ponieważ nie wygrają oni z większymi. Dzieje się tak z powodu ograniczonych zasobów, chociażby ludzkich, które nie pozwalają na stawanie w szranki z wielkimi przedsiębiorstwami, które sprawnie i bez problemu poradzą sobie ze zleceniem.